El Khursan(1975年生、母Kazminda)

1975

El Khursan(1975年)は、競走馬、種牡馬。品種はアラブ。種牡馬のEl Dajani(当時4歳)と交配したKazmindaが6歳のときに産んだ仔が本馬である。